TMF's historie

Tretten Musikkforening ble stiftet i 1904 og lover for foreningen ble vedtatt den 4. oktober.  Lovene er undertegnet av Chr. Evensen, Fredrik Enge, Chr. Ring, Børre Thorud, Johan Petersen, Ingv. fonstad, Lars Formo, O. Longseth, Amund Solberg og Ole Thorud. 

Det er flere musikere fra Tretten som er blitt profesjonelle. Nevnes kan brødrene Tore og Arild Tjernsli og Bjørn Mellemberg. Tore Tjernsli spiller klarinett i forsvarets stabsmusikk og Bjørn Mellemberg var dirigent for det samme orkesteret i en årrekke. Nevnes bør også Johs. Elvestad (1899-1995), som har komponert flere stykker, b. a. marsjen Isens Dronning som er blitt vårt "varemerke".

Brukseier Gustav Thorud holdt øvingslokale. Senere har øvingslokalene vært  holdt på Elvestad hos Johan Petersen, i Bjørkholt og på Tretten Samfunnshus.


Dette bildet av Tretten Musikkforening er antagelig tatt rundt 1920.

 

100 års jubileum i 2004
Tretten Musikkforening fylte 100 år i 2004, og jubileet markerte vi på mange måter gjennom hele året. Vi lagde en jubileumsberetning over 100 år, og det ble en bok som vi selger. Vi var i Trysil på kretsstevne og vi hadde to større konserter, en i begynnelsen av året den 15. februar, og en i slutten av året den 27. november. Vi hadde parkkonserter både på Tretten og Lillehammer. Vi ble tildelt Øyer kommunes kulturpris for 2004, som ble utdelt på konserten vi hadde på Tretten Samfunnshus den 27. november. På den konserten ble Fredrik Haug utnevnt til æresmedlem 


Dette bildet er tatt den 15. februar 2004.

 

Tretten musikkforening fyllte 110 år i 2014.

Dette markerte vi på flere måter gjennom året. Vi startet med en stor konsert på Tretten samfunnshus søndag 23. mars med filmmusikk.  Videre har vi hatt konsert på Kragerø torg i juni. Vi deltok sammen med Øyer kommune på Sankthans-feiring på Maihaugen. Oppstarten på høstsesongen markerte vi med en marsjkonsert i Tretten sentrum 1. september.

Nå står det for tur en større konsert på Tretten samfunnshus søndag 9. november. Vi har denne gangen stort sett konsentrert oss om lokale komponister. Komponistene som er fra Tretten eller har sterk tilknytting til bygda er Johannes Elvestad, Gustav Neråsen, Bjørn Mellemberg og Willie Vieth. Vi har i tillegg med noen stykker fra vårt omfattende arkiv. Blant annet så har vi med Harlem Nocturne som Marit Rønningen spiller solosax på, og selvfølgelig må vi ha med Valdresmarsj og et par tre Prøysenmelodier i en slik konsert.

Bjørn Mellemberg er vel kjent for de fleste. Han har stort sett arrangert det meste av vår lokale musikk. Vi har også med en komposisjoner av han.

Willie Vieth var utdannet ved Franz Liszt musikkhøyskole i Budapest. Han var gift på Tretten og virket som musiker og instruktør på Tretten og i Gudbrandsdalen. Det morsomme er at han skrev melodier til barn av venner og familie på Tretten. Tores vuggesang er en slik melodi, som er tilegnet Tore Tjernsli (ikke ukjent klarinettist i Stabsmusikken i mange år). I Norsk dans nr. 2 opus 32 har han skrevet inn en melodi som er tilegnet Ole Johan Elvestad. Denne skrev han ned da Ole Johans mor sang den til han. Han hadde også et eget arrangement på Gjøkvalsen. Denne var det bare igjen noen få noter av, og den var ufullstendig. Bjørn Mellemberg har arrangert denne på nytt etter egen husk fra Willies tid, pluss at han har hatt kontakt med familien til Willie for å lete i gamle noter. Denne fremfører vi på konserten.

Johannes Elvestad komponerte mye før 2. verdenskrig, samt at han dirigerte korpset fra 1929 til 1944. Vi spiller Isens Dronning, Havets melodi og Gudbrandsdal musikkforbunds marsj i denne konserten.

Gustav Neråsen utviklet stor musikalitet etter at han mistet synet under krigen bare 11 år gammel. Han er kjent som en fremragende trekkspill-utøver. Han fikk musikkundervisning på piano ved blindeskolen i Trondheim. Vi spiller to stykker som han har kalt Brudens vakre smil og Aftensol.

Vi gleder oss til denne konserten, og ønsker at det kommer mange for å høre på denne spesielle musikken. Konserten blir helt unik, og den blir fremført bare en gang.

Konserten starter kl 18:00 og etter konserten serverer vi kaffe/mineralvann med "biteti". Velkommen til konsert!

27.10.2014 Velkommen til vår 110 års jubileumskonsert nr 2 for 2014. Den første konserten hadde vi den 23. mars.

Denne gangen har vi lagt vekt på lokale komponister pluss at vi har plukket noen andre melodier fra vårt rikholdige arkiv. Lokale komponister er Willie Vieth, Johannes Elvestad, Bjørn Mellemberg og Gustav Neråsen. Velkommen til konsert søndag den 9. november kl 18:00 på Tretten samfunnshus.

 

06,01,2014 Godt nyttår alle våre følgere! Vi går nå inn i vårt 110'ende år. Vi starter opp igjen i kveld på samfunnshuset med årets første øvelse. Vi håper at dette blir ett år med mange fine øvelser, konserter og ikke minst turer. Dere kommer helt sikkert til å høre og se oss i løpet av året, kanskje flere ganger.

Vi har ikke bilder fra 1904, men vi legger ved et blide fra 1927, tatt på Stav under det aller første musikkstevenet som ble holdt i Gudbrandsdalen.

 

20.05.2013 Ikke før vi er ferdige med 17. mai, så går vi i gang med neste prosjekt. allerede nå til fredag 24. mai kommer vi til å holde en stor festkonsert på Tretten samfunnshus. Konserten er i sin helhet tilegnet Bjarne Tjernsli og Bjørn Mellemberg. Bjarne har spilt i Tretten musikkforening i 80 år, og Bjørn Mellemberg er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Medaljen til Bjørn vil bli utdelt under konserten. Bjørn har skrevet ett nytt stykke som vil bli fremført under konserten. Han vil selv dirigere dette stykket.

Erling Nustad er konfransier og Jon Kristian Solberg er dirigent.

Inngang kr 150,-. Alle under 16 år går gratis. Vi serverer kaffe/brus med "bitei" etter konserten.

 Velkommen til konsert!

11.05.2013 Glimt fra Bjarne i Norge rundt i går kveld. Dere finner hele programmet på denne adressen: .  http://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/dvnr04001913/10-05-2013. Gratulerer Bjarne!


10.05.2013 Vi har akkurat nå fått beskjed fra slottet om at Bjørn Mellemberg er tildelt Kongens fortjenestemedalje. Både Bjarne og Bjørn vil vi feire med en festkonsert som vi har planlag å holde på Tretten samfunnshus fredag 24. mai. Vi kommer med mer omtale av denne konserten i løpet av neste uke.

10.05.2013 I NRK-programmet Norge rundt i kveld, blir det et innslag med Tretten musikkforening. Vi er nemlig så heldig å ha en musiker som har spilt med oss i 80 år i år, og han har spilt med oss kontinuerlig i alle disse årene. Vi har ikke klart å oppspore at det fins musikere som har vært med lengre her i landet. Han heter Bjarne Tjernsli og er klarinettist og han spiller forsatt med oss. Han er nå snart 92 år. Det er dermed bevist at korpsmusikk er sundt både for kropp og sjel!

Se på Norge rundt på NRK1 i kveld!

 

 

Omtale av TMF's jubileumskonsert i 2004

Dirigenter:
Chr. Evensen var foreningens første dirigent. Senere dirigenter har vært H. A. Nustad og Johannes Elvestad som holdt på i 20 år. Videre Hans Bjørnstad, Emil Linde, Anton Dalseg, Willie Vieth, Leif Nordgård fra 1947 til 1955, Kåre Mellemberg fra 1955 til 1970, Sverre Stubberud, Arne Høye, Hans Hjelmstad, Arild Tjernsli, Bjørn Ring, Bjørn Kleiven, Kristin Sevalsen, Bottolf Gjeldaker, Odd Ulleberg, Steinar Flatemo, Erik Aune, Grethe Berntsen og Lars Østerholm.

Æresmedlemmer: 
Lars Formo, Gustav Thorud, Johan Petersen, Herman Nustad, Fredrik Enge, Chr. Evensen, Oskar Stenseng, Johs. Elvestad, Leif Nordgård, Kåre Mellemberg, Joar Stavslibakken, Alv Formo, Bjarne Elvestad, Kåre Haug, Rolv Haug, Halvor Fossum, Kåre Lien Bjørnstad, Bjarne Tjernsli, Bjørn Ring og Fredrik Haug.


Dette bildet av Tretten Musikkforening er tatt på stevnet på Tretten i 1927.
Fra venstre står Leif Nordgård, Sigurd Åen, Olaf Elvestad, Karstein Nordgård, Hallvard Tjernsli, Joar Stavslibakken, Torleif Elvestad, Jørgen Haug, Alv Formo, Enok Stalsberg og Sigmund Nordgård. Dirigent er Johs. Elvestad.  "Ungdommen", Arne Klæva og Bjarne Elvestad, var forsvunnet når fotoet ble tatt.

Gudbrandsdalens musikkforbund