Våre adresser:

Styrets telefoner:
Leder: Kurt Ove Bråthen 47456845
Nestleder:   Jo Reinhart Nordstrøm Elvedstad 982 32 854
Sekretær: Cathrine Koen 94873866
Kasserer: Rigmor Aassveen 480 63 538
Styremedlem: Anja Gunn-Ive Bondestad 46818086

Dirigent: Jon Arne Johansen 934 49 803

Emailadresse:
post@trettenmusikkforening.no

Postadresse:
Tretten musikkforening
Postboks 16
2635 Tretten

Besøksadresse:
Tretten samfunnshus