Våre adresser:

Styrets telefoner:
Leder: Kurt Ove Bråthen 47456845
Nestleder:   Marian Ulvestad
Sekretær: Steinar Koen
Kasserer: Lars Høvren
Styremedlem: Gunni Nymoen

Dirigent: Jon Arne Johansen 934 49 803

Emailadresse:
post@trettenmusikkforening.no

Postadresse:
Tretten musikkforening
Postboks 16
2635 Tretten

Besøksadresse:
Tretten samfunnshus