Styret og utvalg i Tretten Musikkforening:

Iht. Vedtektenes § 4.4.5 Valg:
a. Leder velges for ett år, men velges til styret for to år
b. 4 styremedlemmer på valg for to år, men slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert år
c. 3 varamedlemmer velges for ett år
d. 2 revisorer for ett år
e. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

I 2019 ser styret og utvalgene i Tretten musikkforening slik ut:

Funksjon Navn Valgt På valg
Styret - leder Kurt Ove Bråthen 2019 2023
Styret - nestleder Marian Ulvestad 2022 2024
Styret - sekretær Steinar Koen 2021 2023
Styret - kasserer Lars Høvren 2021 2024
Styret - styremedlem Gunni Nymoen 2022 2024
     
Styret - 1. varamedlem Odd Idar Tangen 2022 2023
Styret -2. varamedlem Birgit Berg 2022 2023
Styret - 3 varamedlem Anja Gunn-Ive Bondestad 2022 2023
     
       
Revisor Fredrik Haug 2022 2023
Revisor Odd Idar Tangen 2022 2023
     
Valgkomité - leder Anja Gunn-Ive Bondestad 2022 2023
Valgkomité Åse Kraabøl 2022 2023
Valgkomité Kjell Arne Fossheim 2022 2024
     

Iht. vedtektenes
§ 5.2 b Fullmakter:
"Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for."
 
Funksjon Navn Valgt På valg
Visedirigenter Steinar Koen 2022 2023
  Arild Tjernsli 2022 2023
       
Materialforvalter Jo R. Elvestad 2022 2023
    2022 2023
       
Note- og programråd, leder Steinar Koen 2022 2023
  Arild tjernsli 2022 2023
  Anja Gunn-Ive Bondestad 2022 2023
       
Festkomité, leder Eldbjørg Strandheim 2022 2023
  Aina Nymoen Olsen 2022 2023
  Odd Idar Tangen 2022 2023
  Heidi Brendløkken 2022 2023
       
       
Dugnad- og sponsorkomité, leder Torstein Hansen 2022 2023
  Torbjørn Nordgård 2022 2023
       
       
Nettsider og media Reinhart Elvestad 2022 2023
  Jo R. N. Elvestad 2022 2023
       

Øyer Tretten skolekorps           Leder
Førjulskonsert                            Leder og/eller den styreleder bemyndiger
17. mai komité                            Nestleder
Kretsens årsmøte                       Leder + ett styremedlem