Styret i Tretten Musikkforening:

Iht. Vedtektenes § 4.4.5 Valg:
a. Leder velges for ett år, men velges til styret for to år
b. 4 styremedlemmer på valg for to år, men slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert år
c. 3 varamedlemmer velges for ett år
d. 2 revisorer for ett år
e. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

I 2019 ser styret og utvalgene i Tretten musikkforening slik ut:

Funksjon Navn Valgt På valg
Styret - leder Kurt Ove Bråthen 2019 2020-2021
Styret - nestleder og leder materialforvalter Jo Reinhart Nordstrøm Elvestad 2016 2020
Styret - styremedlem Anja Gunn-Ive Bondestad 2019 2021
Styret - kasserer og leder i dugnad- og sponsorkomité Rigmor Aassveen 2016 2020
Styret - sekretær Cathrine Koen 2018 2020
     
Styret - 1. varamedlem Kjell Arne Fossheim 2019 2020
Styret -2. varamedlem Lars Høvren 2019 2020
Styret - 3 varamedlem Unni H. Nustad 2019 2020
     
       
Revisor Fredrik Haug 2019 2020
Revisor Torstein Hansen 2019 2020
     
Valgkomité - leder Heidi Brendløkken 2019 2020
Valgkomité Steinar Koen 2019 2020
Valgkomité Lars Høvren 2019 2020
     

Iht. vedtektenes
§ 5.2 b Fullmakter:
"Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for."
 
Funksjon Navn Valgt På valg
Visedirigenter Steinar Koen 2019 2020
  Arild Tjernsli 2019 2020
       
Materialforvalter, leder fra styret Jo R. Elvestad 2019 2020
  Åse Kraabøl 2019 2020
       
Note- og programråd, leder Steinar Koen 2019 2020
  Arild tjernsli 2019 2020
  Lars Høvren 2019 2020
       
Festkomité, leder Gunni Nymoen 2019 2020
  Aina Nymoen Olsen 2019 2020
  Eldbjørg Strandheim 2019 2020
  Torstein Hansen 2019 2020
       
Dugnad- og sponsorkomité, leder fra styret Rigmor Aassveen 2019 2020
  Inger Marie Walbø Johnsgård 2019 2020
  Bjørnar Kokslien 2019 2020
  Ragnar Manengen 2019 2020
       
Rekrutteringsutvalg, leder Kurt Ove Bråthen 2019 2020
  Marthe Lang-Ree 2019 2020
  Birgit Berg 2019 2020
  Anette Karlsen Paulsrud 2019 2020
       
Repr: styret i Tretten skolekorps Leder i Styret 2019 2020
       
Representater til førjulskonsert Bente Kråbøl 2019 2020
  Anja Gunn-Ive Bondestad 2019 2020
       
Nettsider og media Reinhart Elvestad 2019 2020
  Jo R. N. Elvestad 2019 2020
       
Repr.til 17.komité Nestleder i Styret 2019 2020
       
Repr. til kretsens årsmøte Leder i styret + ett styremedlem 2019 2020