Styret og utvalg i Tretten Musikkforening:

Iht. Vedtektenes § 4.4.5 Valg:
a. Leder velges for ett år, men velges til styret for to år
b. 4 styremedlemmer på valg for to år, men slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert år
c. 3 varamedlemmer velges for ett år
d. 2 revisorer for ett år
e. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

I 2019 ser styret og utvalgene i Tretten musikkforening slik ut:

Funksjon Navn Valgt På valg
Styret - leder Kurt Ove Bråthen 2019 2020-2021
Styret - nestleder og leder materialforvalter Åse Kraabøl 2020 2022
Styret - sekretær Anja Gunn-Ive Bondestad 2019 2021
Styret - kasserer Lars Høvren 2020 2022
Styret - styremedlem Kjell Arne Fossheim 2020 2022
     
Styret - 1. varamedlem Merethe Blomberg 2020 2021
Styret -2. varamedlem Unni H. Nustad 2020 2021
Styret - 3 varamedlem Odd Idar Tangen 2020 2021
     
       
Revisor Fredrik Haug 2020 2021
Revisor Torstein Hansen 2020 2021
     
Valgkomité - leder Steinar Koen 2020 2021
Valgkomité Lars Høvren 2020 2021
Valgkomité Rigmor Aassveen 2020 2021
     

Iht. vedtektenes
§ 5.2 b Fullmakter:
"Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for."
 
Funksjon Navn Valgt På valg
Visedirigenter Steinar Koen 2020 2021
  Arild Tjernsli 2020 2021
       
Materialforvalter, leder fra styret Åse Kraabøl 2020 2021
  Jo R. Elvestad 2020 2021
       
Note- og programråd, leder Steinar Koen 2020 2021
  Arild tjernsli 2020 2021
  Lars Høvren 2020 2021
       
Festkomité, leder Eldbjørg Strandheim 2020 2021
  Aina Nymoen Olsen 2020 2021
  Gunni Nymoen 2020 2021
  Odd Idar Tangen 2020 2021
  Heidi Brendløkken 2020 2021
       
Dugnad- og sponsorkomité, leder Ragnar Mannengen 2020 2021
    2020 2021
  Inger Marie Walbø Johnsgård 2020 2021
  Torstein Hansen 2020 2021
       
Rekrutteringsutvalg, leder Kurt Ove Bråthen 2020 2021
  Marthe Lang-Ree 2020 2021
  Birgit Berg 2020 2021
  Anette Karlsen Paulsrud 2020 2021
       
Representater til førjulskonsert Unni H. Nustad 2020 2021
  Anja Gunn-Ive Bondestad 2020 2021
       
Nettsider og media Reinhart Elvestad 2020 2021
  Jo R. N. Elvestad 2020 2021
       
Repr.til 17.komité Nestleder i Styret 2020 2021
       
Repr. til kretsens årsmøte Leder i styret + ett styremedlem 2020 2021